szkolenia
Dysfunkcje czaszkowo – zgryzowo – strukturalne. Diagnostyka i sposoby leczenia.
Kurs rekomendowany dla fizjoterapeutów , osteopatów, lekarzy, lekarzy dentystów, terapeutów, naturopatów, osób zainteresowanych swoim zdrowiem oraz współczesną medycyna integracyjną.
Dysfunkcje czaszkowo

Zgodnie z założeniami chirodoncji organizm człowieka stanowi zbiór ściśle powiązanych ze sobą elementów. Jeśli dojdzie do uszkodzenia lub zaburzenia pracy jednego z nich, ma to bezpośredni wpływ na pozostałe. Jak ta teoria odnosi się do ludzkiego uzębienia? Zdrowe zęby i prawidłowy zgryz mają wpływ na cały ludzki organizm. Dlatego warto uzupełniać braki zębowe, leczyć choroby zębów i wady zgryzu, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie ciała. Jednocześnie różnego rodzaju zaburzenia zachodzące w obrębie organizmu mogą mieć bezpośredni wpływ na uzębienie. W ramach leczenia chirodontycznego wdraża się leczenie stomatologiczne, ortodontyczne, protetyczne przy jednoczesnym profesjonalnym wsparciu innych specjalistów, np. laryngologów, ortopedów, fizykoterapeutów, chiropraktyków itd. W ten sposób dąży się do przywrócenia organizmowi równowagi. Bardzo ważne jest również zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych ciała poprzez prawidłowe odżywianie.

Chirodoncja zakłada kompleksowe, holistyczne podejście do człowieka, które szczegółowo i profesjonalnie będzie omawiane na szkoleniu które dla Państwa przygotowaliśmy.


Szkolenie poprowadzi:

  • Dr Marcin Dolecki – Senior Instructor międzynarodowej organizacji International Association for Orthodontics, działającej od ponad 60 lat na całym świecie. IAO zostało założone w Stanach Zjednoczonych w 1961 roku w celu promowania międzynarodowej współpracy w dziedzinie stomatologii ortodontycznej. IAO to postępowa i dynamiczna organizacja dentystów ogólnych, dentystów dziecięcych i innych dentystów, którzy zapewniają pacjentom opiekę ortodontyczną.

Celem kursu jest nauka holistycznego leczenia chirodontycznego, które ma ogromny wpływ na stabilna postawę i utrzymanie naszego ciała w homeostazie.

Termin: 11-13.10.2024

Cena: 4400 zł

Czas trwania: 25 godzin dydaktycznych

Założenia
Głównym celem jest diagnoza i ocena:
zgryzu a zaburzenie postawy
zaburzenie postawy a zaburzenie równowagi biochemicznej
Plan zajęć
zgryz a zaburzenia postawy, zaburzenia postawy a stabilność i jakość zgryzu
propriocepcja i ból a postawa ciała - zaburzenia postawy a zaburzenia równowagi biochemicznej
21 etapowa analiza strukturalna ciała i zgryzu - praca z łukiem twarzowym
synteza diagnostyczna
etapy holistycznego leczenia chirodontycznego
nauka czaszkowych zabiegów manualnych
luzowanie szwów, nadawanie czaszkowych ruchów oddechowych, korekty asymetrii czaszkowej
zgryz neuromuskularny
nauka, ćwiczenia w ustalaniu zgryzu i weryfikacja wyników
nauka osteopatycznych zabiegów endonasalnych
stomatologiczna diagnostyka i korekty zaburzeń trójpłaszczyznowych
korekta i stabilizacja stawu krzyżowo-biodrowego
korekta i stabilizacja kości stóp
korekty oponowe, ramieniowe i miedniczne
neurologiczne czaszkowe fazy oddechowe a stabilność leczenia ortodontycznego (jak zlikwidować nawrót wady)
testy neurologiczne układu stomatognatycznego
Dzień 1
analiza strukturalna ciała i zgryzu
etapy leczenia chirodontycznego
czaszkowe zabiegi manualne PRAKTYKA
osteopatyczne zabiegi endonasalen PRAKTYKA
Dzień 2
testy neurologiczne układu somatognatycznego
stomatologiczne diagnoza i korekta zaburzeń trojpłaszczyznowych PRAKTYKA
Cena: 4400 zł

KURSANT OTRZYMUJE:
· materiały szkoleniowe
· nagrania filmowe z części praktycznej
· certyfikat mówiący o ukończeniu szkolenia

MIEJSCE i GODZINY

Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67

Szczegóły dotyczące godzin trwania szkolenia zostaną podane bliżej terminu.

Zapisz się

Kurs: Dysfunkcje czaszkowo – zgryzowo – strukturalne. Diagnostyka i sposoby leczenia.
Data: 11-13.10.2024
Miejsce: Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67

    Faktura